Renovation

Nyheder

Nyheder

Find de seneste opdateringer og nyheder  på  linket

Kontakt

Højdevangs Allé 5, 2300 København S

bestyrelsen@sbhojdevangen.dk

Husholdningsaffald


Både på garagepladsen og i gården mod Ulriksborg er der skralderum til almindeligt husholdningsaffald.

I tvivl, læs mere her


Papir


På Garagepladsen er der opstillet papircontainere, som kan benyttes til papir, aviser og reklamer.

 


Pap


På garagepladsen er der opstillet papcontainere (HUSK at folde dit pap og dine papkasser sammen så der bliver plads), som kan benyttes til pap (ikke pizzabakker, som skal i de almindelige affaldscontainere til husholdningsaffald).

 

Batterier


I skralderummet er der opstillet batteri-beholder, som skal benyttes til batterier.   


Kemikalier og andet farligt affald


I skralderummet på garagepladsen er der et aflåst skab til kemikalier og farligt affald. Det er viceværten der har nøglen til dette skab og skal kontaktes når man ønsker at benytte det.

 


KEMIKALIER ELLER ANDET FARLIGT AFFALD MÅ, AF SIKKERHEDSMÆSSIGE ÅRSAGER, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SÆTTES UDEN FORUDGÅENDE AFTALE MED VICEVÆRTEN.

 


Glas


På Amagerbrogade tæt ved Rema1000 står der en glascontainer, som kan benyttes.


Hårdt plast


På garagepladsen er der opstillet container, som kan benyttes til plastflasker, beholdere og dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, mælkekasser, tomme cd-hylstre, plastplader, madkasser, opvaskebaljer/-bakker og plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj eller lignende.

Alt skal være fri for madrester. I tvivl læs mere her


Småt metal


På Garagepladsen er der opstillet container, som kan benyttes til gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, dele fra cykler etc. I tvivl læs mere her


Storskrald


Når bestyrelsen gører opmærksom på at storskrald er nært forestående kan man på pladsen foran vores fælleshave (lige side), stille storskrald. Man må sætte storskrald ud tidligst to dage før det bliver afhentet. Affaldet skal stå inden for den opsatte markering og dert er den enkelte andelshavers eget ansvar at affaldet deponeres i kontainerne når den ankommer.


Afhentning af storskrald, kan rekvireres hos bestyrelsen men vil kun blive bestilt når det forventes at et tilstrækeligt antal andelshavere har behovet. Husk at dt koster foreningen penge!


Stort metal bliver IKKE afhentet, det skal andelshaver selv stå for at få bragt på genbrugspladsen.Tømning


Containere til husholdningsaffald bliver tømt tirsdag og fredag.


Papcontainere bliver tømt hver anden uge.


Kemikalier og andet farligt affald bliver tømt efter aftale.

Renovation