Bestyrelsen

Formand

Claus Flyger

Bestyrelsen

(på valg i 2022)

Næstformand

Martin Rud Hansen

(På valg i 2023)

Medlem

Carsten Holm

E-mail: carhol@sbhojdevangen.dk

Telefon: 28 45 75 10

(På valg i 2023)


Kassere

Salem B.S. Dandan

E-mail: saldan@sbhojdevangen.dk

(På valg i 2022)

Medlem

Jan Sørensen

E-mail:  janson@sbhojdevangen.dk


(på valg 2022)

Suppleant

Nanna Nørlem Dam

E-mail: nandam@sbhojdevangen.dk


(På valg i 2022)

Nyheder

Nyheder

Find de seneste opdateringer og nyheder  på  linket

Kontakt

Højdevangs Allé 5, 2300 København S

bestyrelsen@sbhojdevangen.dk

Bestyrelsen er valgt af Generalforsamlingen og hvert medlem er valgt for en 2-årige periode. Perioderne er roterende, så der er en naturlig til- og afgang i bestyrelsen.

Den nuværende bestyrelse er organiseret inden for nogle områder, for at fordele arbejdsbyrden nogenlunde ligeligt og vil forsøge at danne nogle arbejdsgrupper under bestyrelsen, som skal hjælpe og komme med oplæg til tiltag.

Et eksempel på dette kunne være vores byggeudvalg, som har til opgave at prioritere bygge- og vedligeholdelsesopgaver, indhente tilbud og finansieringsforslag som bestyrelsen kan træffe beslutninger ud fra. Bestyrelsen er repræsenteret i udvalget ved det medlem, som overordnet har ansvar for denne opgave.

Vi vil gerne opfordre til at man støtter op om disse udvalg og melder sig under fanen, hvis man mener at kunne bidrage med viden og indsigt.